More
social
housing

Een missie en technologisch gedreven organisatie

Wij hebben als missie wonen en woningbezit voor iedereen toegankelijk te maken en willen dit doen op een zeer sociale, gebruikersgerichte, duurzame en transparante manier. Vanuit deze missie willen wij de ongelijkheid tussen woninghuurders en woningbezitters verkleinen én iedereen gelijke kansen geven vermogen op te bouwen door te beleggen in vastgoed, om zo de welvaart, het welzijn en onze leefomgeving positief te stimuleren. Kort gezegd willen wij dat iedere huurder bij ons vermogen opbouwt in een duurzame en fijne woonomgeving en iedereen in kleine stapjes veilig en transparant kan investeren in onze woningen. Een grote maar zeer belangrijke missie die ons maar ook andere zal inspireren bij het vormgeven van onze organisatie.

Waarom?

Wij willen een serieuze bijdrage leveren in het verkleinen van de ongelijkheid in vermogen tussen woninghuurders en woningbezitters en het duurzaam maken en houden van de (bestaande) woningvoorraad. Daarnaast willen wij de mogelijkheid bieden voor iedereen om op basis van vastgoed vermogen op te bouwen, wat normaal gesproken alleen bereikbaar is voor meer vermogende mensen of mensen met specialistische kennis.

Wij zijn van mening dat de vastgoedmarkt voldoende ruimte biedt om iedereen mee te laten profiteren van waardeontwikkeling. Deze sociale samenhang is onontbeerlijk voor het goed functioneren van onze samenleving en zijn wij dus van mening dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om hier aan deel te kunnen nemen.

Daarnaast willen wij de mensen die bij ons werken de kans bieden / inspireren om een belangrijke impact te maken op onze samenleving en de leefomgeving op basis van een sociale en innovatieve aanpak.

Hoe doen wij dat?

We bouwen een innovatief, transparant en sterk geautomatiseerd online platform en bieden een zeer gebruikersgerichte dienstverlening voor het op schaal efficiënt beheren en kwalitatief aanbieden van duurzame woningen om in te wonen en te beleggen.

Stap 1: slim verduurzamen en schaalvoordelen creëren

Om te beginnen kopen we woningen, die we meteen verduurzamen. Dat scheelt onze huurders al flink in de portemonnee. Bovendien leveren we hiermee een positieve bijdrage aan de klimaatproblematiek. We pakken het groots aan, zodat er schaalvoordelen ontstaan. Hierdoor kunnen we niet alleen het verduurzamen, maar bijvoorbeeld ook energie en onderhoud voordelig inkopen. Dat voordeel gaat naar onze huurders in de vorm van een betaalbare huur. We digitaliseren onze processen en zetten slimme technologie in waarmee we beheer en onderhoud steeds verder optimaliseren.

Stap 2: huurders bouwen vermogen op

Maar nu komt het: onze huurders worden stap voor stap mede-eigenaar. Gewoon door te huren en goed voor de woning te zorgen. Zo bouwen onze huurders een spaarpot op en verkleinen we de vermogenskloof tussen huurders en huizenbezitters. Hiermee combineren wij de flexibiliteit van huren met de voordelen van kopen.

Goed huurderschap wordt daardoor heel aantrekkelijk, want je profiteert er zelf van. Dat gedeelde eigenaarschap leggen we vast op ons digitale platform. Volledig transparant en veilig dus. Het opgebouwde vermogen verhuist automatisch mee wanneer je binnen ons woningaanbod verhuist, en wordt uitbetaald wanneer je niet langer een woning bij ons huurt.

Huurders bouwen vermogen op zonder te investeren. Maar als ze willen, kunnen ze extra vermogen opbouwen door extra in te leggen in de eigen woning of een bedrag te investeren in andere woningen in onze vastgoedportefeuille. Iemand die dat doet is dan huurder en belegger tegelijk.

Stap 3: investeren in vastgoed voor iedereen

Doordat wij ervoor zorgen dat de woningen van hoogwaardige kwaliteit zijn en de risico’s worden beheerst, heb je niet langer specialistische kennis nodig om in vastgoed te investeren. Daar laten we ook niet-huurders van profiteren: iedereen mag in onze woningen investeren. Ook die investeringen leggen we volledig transparant en veilig vast op ons digitale platform, waar je op elk moment jouw vastgoedaandelen kan kopen en verkopen. Op deze manier maken we investeren in vastgoed toegankelijk voor iedereen en heeft de investering ook nog eens een duurzame en zeer sociale impact op onze samenleving. Heel bewust investeren dus.

Stap 4: de rest van de wereld

We beginnen in Nederland, want die woningmarkt kennen we als onze broekzak. En als het werkt in een van de meest gereguleerde woningmarkten ter wereld, werkt het overal.

More Social Housing

Dit betekent enerzijds ‘socialere woningbouw’, en dat is natuurlijk precies wat Divirent doet: zowel door het voor huurders mogelijk te maken kapitaal op te bouwen, als het voor beleggers mogelijk te maken te investeren in vastgoed met een sociale en duurzame impact. Anderzijds betekent het ‘meer sociale woningbouw’: een oproep voor socialer wonen.

Ons beeldmerk

Naam
Divirent, wanneer je dit in het Engels uitspreekt lijkt het op “different” wat “anders” betekent, en dat is precies wat willen zijn, een andere manier van wonen en woningbezit aanbieden.

Met Divi wordt ook wel dividend bedoeld, wat natuurlijk het uitkeren van winst betekent. Iets wat wij naar zowel ons huurders als beleggers doen.

En met rent wordt natuurlijk de huur bedoeld, welke ook wordt gebruikt om onze huurders vermogen op te laten bouwen. Hier zeggen wij ook wel: Your rent is your investment!

Logo
Het huisje staat voor onze woningen en het muntje staat voor het opbouwen van vermogen vanuit de huurders en beleggers op basis van de woningen.